0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World World Championship Women Doubles
Vega P./Ortega D.
۳
۱
Morales J./Zeng Z.
Finished
۰۰:۳۰
  Europe TT Elite Series
Michal Minda
۱
۳
Arkadiusz Mugowski
Finished
۰۱:۵۰
Damian Korczak
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۴۰
Piotr Strus
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Aleksander Lilien
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۰:۴۰
Michal Minda
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۵۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۲۰
Staszczyk Konrad
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۰:۱۰
Aleksander Lilien
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۰۰
Michal Minda
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۳:۰۰
Bartosz Czerwinski
۱
۳
Petr David
Finished
۰۳:۱۰
Adam Ramenda
۳
۰
Piotr Strus
Finished
۰۲:۱۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۵۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۳:۵۰
Karol Wisniewski
-
-
Jakub Perek
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Marcin Jadczyk
-
-
Petr David
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۰
Bartosz Czerwinski
-
-
Jakub Perek
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Piotr Strus
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Szymon Radlo
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۳:۲۰
Jakub Perek
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Adam Ramenda
۳
۲
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Jakub Perek
۱
۳
Petr David
Finished
۰۴:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۲۰
Bartosz Czerwinski
۱
۱
Felkel Grzegorz
inprogress
۰۵:۰۰
  Czech Republic Pro League
Tomas Dousa
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۱:۳۰
Jan Jablonovsky
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۳۰
Ondrej Pastorek
۱
۳
Milan Longin
Finished
۰۳:۰۰
Tomas Prosa
۳
۲
Radek Rose
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Barta
۳
۲
Lukas Krok
Finished
۰۰:۰۰
Marek Holub
۳
۲
Karel Baros
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Ranecky
۲
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Prosa
۳
۱
Petr Bradach
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Dousa
۱
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۰۰
Miroslav Barta
۳
۲
Lukas Krok
Finished
۰۰:۳۰
Josef Pelikan
۰
۳
Tibor Kolenic
Finished
۰۱:۰۰
Jan Potensky
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Andrle
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Nechas
۲
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۰:۰۰
Ales Drozd
۳
۰
Kamil Przeczek
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۰۱:۳۰
Jan Potensky
۰
۳
Milan Longin
Finished
۰۴:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۴:۳۰
Karel Baros
۰
۳
Ales Drozd
Finished
۰۰:۰۰
Vaclav Svoboda
۰
۳
Miroslav Nechas
Finished
۰۰:۳۰
Milan Longin
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۲:۰۰
Svoboda Vladimir
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۳۰
Marek Placek
۳
۰
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Ondrej Pastorek
Finished
۰۴:۳۰
Milan Longin
۰
۲
Svoboda Vladimir
inprogress
۰۵:۰۰
Jan Jablonovsky
۲
۰
Tomas Andrle
inprogress
۰۵:۰۰
Vaclav Hruska Snr
-
-
Jan Potensky
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Miroslav Adamec
-
-
Marek Placek
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Svoboda Vladimir
-
-
Ondrej Pastorek
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
Tomas Andrle
-
-
Tomas Dousa
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
  Russia Liga Pro
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۲
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Artemov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۱۵
Nikita Bespalov
۱
۳
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۱:۴۵
Roman Zelenskii
۳
۲
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۴۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Nikita Bespalov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۳۰
Lopatin Sergey
۱
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۰:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۱:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۰
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Artemov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۱۵
Vladimir Kasatkin
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۰۲:۴۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۳:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Nikita Bespalov
Finished
۰۳:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Lopatin Sergey
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۱۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Kasatkin
۲
۱
Nikita Bespalov
inprogress
۰۴:۴۵
  World ITTF South American Championships
Teodoro Guilherme
۳
۴
Nicolas Burgos
Finished
۰۲:۱۰
  World ITTF South American Championships Women
Zhiying Zeng
۰
۴
Giulia Takahashi
Finished
۰۱:۳۰
  World TT-CUP
Ucinski Rafal
۱
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
David Mutl
۰
۳
Vladimir Libovicky
Finished
۰۰:۲۰
Krystof Prida
۰
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۰:۲۵
Krzysztof Stala
۲
۳
Damian Bucko
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Vladimir Libovicky
۲
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۱:۲۰
Gola Blazej
۳
۲
Buczynski Witold
Finished
۰۱:۳۰
Jan Urbanek
۲
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۵۵
Ucinski Rafal
۳
۱
Damian Bucko
Finished
۰۲:۰۰
Dahua Song
۳
۲
Louis Lu
Finished
۰۲:۰۵
Szostak Michal
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۲:۳۰
Louis Lu
۳
۰
Tony Hu
Finished
۰۲:۳۵
Waldemar Glanowski
۳
۱
Tomasz Witkowski
Finished
۰۳:۰۰
Dahua Song
۲
۳
Tony Hu
Finished
۰۳:۰۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۳:۳۰
Mugren Ibrahim
۳
۲
Louis Lu
Finished
۰۳:۳۵
Szostak Michal
۰
۳
Waldemar Glanowski
Finished
۰۴:۰۰
Dahua Song
۱
۳
Mugren Ibrahim
Finished
۰۴:۰۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Tomasz Witkowski
Finished
۰۴:۳۰
Tony Hu
۱
۳
Mugren Ibrahim
Finished
۰۴:۳۵
Waldemar Glanowski
۲
۰
Kurzak Bronislaw
inprogress
۰۵:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید